Dutch Carbon Credits maakt carbon farming mogelijk

Het binden van koolstof in agrarische bodems is één van de speerpunten van het klimaatbeleid. Bedrijfsleven en boeren werken samen om deze maatschappelijke opgave technisch en financieel mogelijk te maken. Dutch Carbon Credits faciliteert dit proces.


Dutch Carbon Credits is een Nederlandse start-up met roots in de agrarische sector. Onze visie: lokale bedrijven koppelen aan lokale boeren. Zo ontstaan trotse samenwerkingen die resulteren in een beter klimaat: Dutch credits for Dutch companies!

Zo werkt het

Carbon Farming is natuurlijk

Planten zijn kleine chemische fabriekjes die CO2 uit de lucht omzetten in zuurstof en koolstofverbindingen zoals suikers. De zuurstof ademen we dagelijks in; de suikers zijn brandstof voor de plant om te groeien. Dit natuurlijke proces heet ‘fotosynthese’.


Bij de teelt van gewassen wordt een deel van de opgenomen CO2 vastgelegd in de bodem, bijvoorbeeld via koolstof in wortelresten. Boeren kunnen extra maatregelen nemen om de hoeveelheid koolstof in de bodem te verhogen. Dit heet: Carbon Farming.


Dutch Carbon Credits
maakt carbon farming mogelijk!

  • Verbindt boeren, burgers en bedrijven
  • Ontwikkelt kennis- en innovatieprojecten
  • Ontwikkelt lokale businessmodellen voor boeren én bedrijven
  • Draagt met passie bij aan verbetering van het klimaat

Interesse in deelname?

Neem contact met ons op

Nieuwsbericht

10 november 2022

Verhogen gehalte organische stof levert enorme koolstofopslag

Door het gehalte organische stof in de bodem te verhogen neemt de hoeveelheid opgeslagen koolstof enorm toe. Zo wordt niet alleen de uitstoot van CO2 voorkomen, het verbetert de bodemkwaliteit en kan door agrarisch ondernemers worden ingezet als verhandelbare carbon credits. Door aankoop van lokale CO2-certificaten investeren bedrijven zichtbaar in het verlagen van hun klimaatimpact.
Lees meer »

Nieuwsbericht

28 oktober 2022

CO2-compensatie door boeren biedt unieke marketingkansen

Nederlandse bedrijven en boeren kunnen samen een vuist maken tegen klimaatverandering. Boeren zijn namelijk in staat de CO2 emissie van bedrijven en organisaties uit de lucht te halen. Betalen voor het opruimen van die ‘CO2-vervuiling’ is een logische stap, maar verre van gemeengoed. Daarmee is het een kans voor bedrijven die zich op het thema klimaat willen onderscheiden.
Lees meer »

Nieuwsbericht

14 juni 2022

Zorgvuldigheid essentieel bij ontwikkelen van carbon credit

Nederlandse agrariërs zijn goed in het op peil houden van de hoeveelheid organische stof op hun percelen. Toch zou je ook in ons land kunnen constateren dat het organische stofgehalte onder druk staat, met name op in diepere lagen op minerale gronden. Al is het betrouwbaar monitoren van veranderingen in bodemkoolstof ‘een uitdaging’. Bij de ontwikkeling van de markt voor carbon credits is zorgvuldigheid dan ook noodzakelijk.
Lees meer »

Dutch Carbon Credits Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig nieuws en actualiteiten over Carbon Credits in uw mailbox